Naši lékaři

Naši specialisté jsou mezi těmi nejlepšími ve svých oborech

Praktičtí lékaři

MUDr. Ondřej Masner

MUDr. Ondřej Masner

 • Všeobecné lékařství
 • Psychosomatická medicína
více informací méně informací
Dr. Masner působí v Unicare Medical Center jako všeobecný lékař a také se specializuje na psychosomatické lékařství. Díky dlouhodobému studiu ve Švýcarsku plynně ovládá anglický, německý a francouzský jazyk. Dr. Masner je jedním z mála certifikovaných lékařů psychosomatického lékařství v České republice. Vedle práce v Unicare Medical Center je také vedoucím oddělení Lékařské služby první pomoci ve Fakultní nemocnici v Motole.
MUDr. Klára Hendrichová

MUDr. Klára Hendrichová

 • Interna
 • Všeobecné lékařství
více informací méně informací
Dr. Hendrichová pracuje v Unicare Medical Center jako všeobecká lékařka a internistka a zároveň působí i ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Do roku 2013 pracovala na oddělení Intenzivní péče na Hematologické klinice. Dr. Hendrichová vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011.
MUDr. Miluše Vejvodová PhD.

MUDr. Miluše Vejvodová PhD.

 • Interna
 • Všeobecné lékařství
více informací méně informací
Dr. Vejvodová pracuje v Unicare Medical Center jako internistka a všeobecná lékařka. V roce 2003 vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a má atestaci v interním lékařství. Kromě toho má i titul Ph.D. z biochemie. Dr, Vejvodová se stala lékařkou, protože ráda pracuje s lidmi.
MUDr. Peter Riško

MUDr. Peter Riško

 • Všeobecné lékařství
více informací méně informací
Dr. Riško pracuje v Unicare Medical Center jako všeobecný lékař a má více než šest let lékařských zkušeností. Vystudoval 3 lékařskou fakultu Univerzity karlovy v Praze. Specializuje se na preventivní kardiovaskulární lékařství, které je také tématem jeho postgraduálních studií. Specializuje se na všeobecné lékařství, endokrinologii a diabetologii a je členem Evropské společnosti pro aterosklerózu, České společnosti pro sterosklerózu, České internistické společnosti, České endokrinologické společnosti a České diabetologické společnosti.
MUDr. Sahdev Sharma

MUDr. Sahdev Sharma

 • Všeobecné lékařství
MUDr. Ivana Grohová

MUDr. Ivana Grohová

 • Všeobecné lékařství
více informací méně informací
Dr. Ivana Grohová vystudovala medicínu na Univerzitě Karlově v Praze a působí jako všeobecná lékařka a internistka. Zajímá se také o psychosomatické lékařství a holistický přístup k pacientovi. Plynně ovládá angličtinu a ruštinu a má i pasivní zanlost francouzštiny.

MUDr. Michael Blažej

MUDr. Julie Rossi

Stomatologové

MDDr. Reza Kazerooni

MDDr. Reza Kazerooni

 • Zubní lékař
více informací méně informací
Doktor Kazerooni studoval medicínu v Anglii a později zubní lékařství na 1. LF UK. Po absolvování v roce 2012 se specializuje v obličejové chirurgii. Pracuje ve Všeobecné Fakultní Nemocnici a vlastní soukromé praxi.

Pediatři / Dětští lékaři

MUDr. Daniela Pachmannová

MUDr. Daniela Pachmannová

 • Pediatr
MUDr. Dana Sykáčková

MUDr. Dana Sykáčková

 • Pediatr
MUDr. Silvia Bajová

MUDr. Silvia Bajová

 • Praktický lékař pro děti a dorost

Gynekologové

MUDr. Alexandra Novotná

 • Gynekoložka
více informací méně informací
Dr.Novotná je pracuje v Unicare Medical Center od roku 2017. Vystudovala lékařskou fakultu na Univerzitě Komenského v Bratislavě a má více než 35 let praxe. Mluví anglicky, německy a rusky.

MUDr. Miroslav Rozprávka

 • Gynekolog

Další specialisté

MUDr. Martin Havrda

MUDr. Martin Havrda

 • Primář
 • Nefrolog
více informací méně informací
Dr. Havrda je specialista v oboru vnitřního lékařství a nefrologie (chorob ledvin). Pracuje jako primář kliniky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, učitel na 3. lékařské fakultě a je vedoucím našeho lékařského týmu. Má mnohaleté zkušenosti v diagnostice a léčbě nemocných se širokým spektrem onemocnění. K nemocným přistupuje individuálně, s respektem, jeho odborný pohled je komplexní. Hovoří plynně anglicky, s pacienty komunikuje též ve francouzštině a v ruštině.
MUDr. Ondřej Masner

MUDr. Ondřej Masner

 • Všeobecné lékařství
 • Psychosomatická medicína
více informací méně informací
Dr. Masner působí v Unicare Medical Center jako všeobecný lékař a také se specializuje na psychosomatické lékařství. Díky dlouhodobému studiu ve Švýcarsku plynně ovládá anglický, německý a francouzský jazyk. Dr. Masner je jedním z mála certifikovaných lékařů psychosomatického lékařství v České republice. Vedle práce v Unicare Medical Center je také vedoucím oddělení Lékařské služby první pomoci ve Fakultní nemocnici v Motole.
MUDr. Martin Kotrč

MUDr. Martin Kotrč

 • Všeobecný lékař
 • Kardiolog
více informací méně informací
Dr. Kotrč vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008 a specializuje se na kardiologii dospělých se zaměřením na kardiovaskulární zobrazovací metody. Po dvouleté praxi v Royal Hospital in Aalst v Belgii získal certifikát Evropské kardiologické společnosti pro transtorakální a transesophageální echokardiografii. Dr. Kotrč v současnosti pracuje na jednotce kardiologické intenzivní péče v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Mluví plynně anglicky a španělsky a ovládá i němčinu, francouzštinu a nizozemštinu.

MUDr. Božena Kalvachová

MUDr. Kateřina Fajkošová

MUDr. Kateřina Fajkošová

 • Dermatologie
více informací méně informací
Dr. Fajkošová pracuje v Unicare Medical Center více než třináct let. Od roku 2001 je atestovaná dermatoložka a pomohla už velkému množství pacientů. Dr. Fajkošová pravidelně publikuje v odborných časopisech a je také aktivní pedagožkou. Mezi její zájmy patří dějiny umění a sport.

MUDr. Tomáš Fořt

 • Vedoucí ORL oddělení
 • ORL
více informací méně informací
Dr. Fořt je vedoucím ORL oddělení v Unicare Medical Centerm. Od roku 1989 je oddaný své profesi a pravidelně se zúčastňuje množství specializovaných ORL školení v Německu, Francii a ve Velké Británii. Ve svém volném čase rád lyžuje a hraje tenis nebo golf. Je také zapáleným filatelistou.
MUDr. Petra Kameníková

MUDr. Petra Kameníková

MUDr. Nadeem A. Chaudhary

MUDr. Nadeem A. Chaudhary

Mgr. Kateřina Šimečková

Mgr. Kateřina Šimečková

Prokop Havrda

Prokop Havrda

Kateřina Mašková

Kateřina Mašková

 • sestra
Fatima Šalamounová

Fatima Šalamounová

 • Zdravotní sestra
MUDr. Richard Záleský

MUDr. Richard Záleský

 • Psychiatr