Naši lékaři

Naši specialisté jsou mezi těmi nejlepšími ve svých oborech

Praktičtí lékaři

MUDr. Ondřej Masner

MUDr. Ondřej Masner

 • Psychosomatická medicína
 • Všeobecné lékařství
více informací méně informací
MUDr. Masner působí v Unicare jako všeobecný lékař a specializuje se na psychosomatické lékařství. MUDr. Masner je jedním z mála certifikovaných lékařů psychosomatického lékařství v České republice. Vedle práce v Unicare je také vedoucím oddělení Lékařské služby první pomoci ve Fakultní nemocnici v Motole. Díky dlouhodobému studiu ve Švýcarsku plynně ovládá anglický, německý a francouzský jazyk.
MUDr. Peter Riško, Ph.D.

MUDr. Peter Riško, Ph.D.

 • Diabetolog
 • Endokrinolog
 • Internista
více informací méně informací
MUDr. Riško pracuje v Unicare Medical Center jako všeobecný lékař a má více než šest let lékařských zkušeností. Vystudoval 3 lékařskou fakultu Univerzity karlovy v Praze. Specializuje se na preventivní kardiovaskulární lékařství, které je také tématem jeho postgraduálních studií. Specializuje se na všeobecné lékařství, endokrinologii a diabetologii a je členem Evropské společnosti pro aterosklerózu, České společnosti pro sterosklerózu, České internistické společnosti, České endokrinologické společnosti a České diabetologické společnosti.
MUDr. Kristýna Bernatíková

MUDr. Kristýna Bernatíková

 • Všeobecné lékařství
více informací méně informací
MUDr. Bernatíková pracuje v Unicare jako všeobecná lékařka.V roce 2007 vystudovala 3. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté pracovala na interní klinice ve Fakultní Nemocnici Královské Vinohrady. Současně pracovala na pozici odborného asistenta na lékařské fakultě. MUDr. Bernatíková má rovněž zkušenosti s prací na dialyzačním středisku.
MUDr. Klára Hendrichová

MUDr. Klára Hendrichová

 • Internista
 • Všeobecné lékařství
více informací méně informací
MUDr. Hendrichová pracuje v Unicare jako všeobecká lékařka a internistka a zároveň působí ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Do roku 2013 pracovala na oddělení Intenzivní péče na Hematologické klinice. MUDr. Hendrichová vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011.
MUDr. Dalibor Stoszek
MUDr. Stoszek pracuje v Unicare jako praktický lékař. Od promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2001 složil postupně atestaci I. stupně z vnitřního lékařství, urgentní medicíny a všeobecného praktického lékařství, kterému se věnuje nepřetržitě od roku 2010. Během své kariéry pracoval jako lékař v několika zemích subsaharské Afriky a v Indonésii v rámci své neziskové organizace. Na podzim roku 2020 se vrátil do ČR po ročním pobytu v Anglii, kde pracoval jako praktický lékař a složil zde obdobu atestační zkoušky určené pro praktické lékaře ze zemí EU. Kromě členství v České lékařské komoře je členem Společnosti praktického lékařství ČLS JEP a je také registrován u General Medical Council UK. Vedle práce v Unicare ordinuje ve Dvoře Králové nad Labem. Mluví česky a anglicky.

MUDr. Petra Buděšínská

 • Internista
 • všeobecné lékařství

Stomatologové

MDDr. Reza Kazerooni

MDDr. Reza Kazerooni

 • Stomatolog
více informací méně informací
MDDr. Kazerooni pracuje v Unicare jako zubař. Studoval medicínu v Anglii a později zubní lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studum úspěšně ukončil v roce 2012 a specializuje se na obličejovou chirurgii. Vedle Unicare pracuje ve Všeobecné Fakultní Nemocnici na Vinohradech a ve své vlastní soukromé praxi.
MDDr. Andreas Pamboris

MDDr. Andreas Pamboris

 • Stomatolog
více informací méně informací
MDDr. Pamboris pracuje v Unicare jako zubař. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně navštěvuje lékařské semináře v zahraničí i České republice, kde pečlivě sleduje nejnovější trendy ve stomatologii. Mezi jeho zájmy patří estetická stomatologie a implantologie. Je členem české a kyperské zubní komory. Hovoří plynně anglicky, řecky, česky a má základní komunikační dovednosti ve francouzštině. Dr. Pamboris works in Unicare as dentist. He has graduated from the First Faculty of Medicine of the Charles University in Prague. He is regularly attending medical seminars abroad and in the Czech Republic to stay be updated with the latest trends in dentistry. His interests include Aesthetic dentistry and Implantology. He is a member of the Czech and the Cypriot dental chamber. He is fluent in English, Greek and Czech and has basic communications skills in French.
MDDr. Ayla Shahidi

MDDr. Ayla Shahidi

 • Stomatolog
více informací méně informací
MDDr. Shahidi působí v Unicare jako zubařka. Mezi její zájmy patří preventivní, regenerační a kosmetické zubní lékařství. MDDr. Shahidi získala bakalářský titul z neurobiologie a fyziologie na University of California Davis a studium dokončila na první lékařské fakultě na Karlově univerzitě v Praze. Má zkušenosti z několika klinik v Praze, Kalifornii a Turecku. Mimo Unicare působí na zubní klinice Laila Clinic. MDDr. Shahidi poskytuje klientům maximální komfort díky svému individuálnímu přístupu, maximální snaze o bezbolestné služby a pomůže vám zvládnout strach či úzkosti z návštěvy zubaře. Mluví plynně anglicky a jazykerm farsi, je pokročilá v turečtině a španělštině. Je členkou České stomatologické komory.

Pediatři / Dětští lékaři

MUDr. Silvia Bajová

MUDr. Silvia Bajová

 • Pediatr
více informací méně informací
MUDr. Bajová pracuje v Unicare jako pediatr. Lékařské vzdělání získala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2008. Atestaci z pediatrie složila v roce 2013 a atestaci z praktického lékařství pro děti a dorost v roce 2014. Lékařské zkušenosti získala ve Všeobecné fakultní nemocnici na pediatrickém a novorozeneckém oddělení v porodnici u Apolináře, a také na dětském oddělení v menší nemocnici. Mimo Unicare pracuje v Nemocnici na Homolce. Je členem české pediatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Mluví anglicky, německy, slovensky a česky.
MUDr. Michal Zítek

MUDr. Michal Zítek

 • Pediatr
MUDr. Ráchel Paslerová

MUDr. Ráchel Paslerová

 • Pediatr
více informací méně informací
MUDr. Paslerová pracuje v Unicare jako pediatr. Absolvovala obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 2007. Od roku 2010 pracuje jako pediatr na oddělení Neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice. Během příprav k atestaci z pediatrie absolvovala dvouletou stáž na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN, během níž měla možnost poznat mnoho dětí s vrozenými metabolickými onemocněními a jejich rodiny. Mluví česky a anglicky.
MUDr. Lina Škodová

MUDr. Lina Škodová

 • Pediatr
více informací méně informací
MUDr. Škodová pracuje v Unicare jako pediatr. Lékařské studium absolvovala na 3. lékařské fakultě na Karlově univerzitě v Praze v roce 2011. Svou lékařskou praxi odstartovala v Oblastní nemocnici v Kolíně. Vedle Unicare pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabilismu. Je členkou České pediatrické společnosti ČLS JEP a České společnosti dětské pneumonologie. Mluví česky, anglicky a francouzsky.

Gynekologové

MUDr. Hana Vitásková

MUDr. Hana Vitásková

 • Gynekoložka
více informací méně informací
MUDr. Vitásková pracuje v Unicare jako gynekoložka a vedle toho působí též jako gynekoložka na Oddělení porodnictví a gynekologie 1. lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vystudovala Všeobecné lékařsví na lékařské fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je spoluautorkou odborných článků v časopise Česká gynekologie a členkou České gynekologicko-porodnické společnosti ČSL J.E.Purkyně. Mluví anglicky, španělsky a česky. Ve svém volném čase se věnuje čtení sci-fi, cestování nebo hraní volejbalu.
MUDr. Renata Poncová

MUDr. Renata Poncová

 • Gynekoložka
více informací méně informací
Dr. Poncová absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity obor Všeobecné lékařství. V Unicare pracuje jako gynekolog-porodník a současně od roku 2015 působí na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se věnuje především onkogynekologii a dětské gynekologii. Mluví anglicky, španělsky, portugalsky a česky. Ve volném čase se věnuje sportu a má ráda divadlo.

MUDr. Miroslav Rozprávka

 • Gynekolog
více informací méně informací
MUDr. Rozprávka ije zkušený gynekolog a sexuolog. Své lékařské studium ukončil v roce 1985 a od té doby dále získával další lékařské vzdělávací kurzy, jak v zahraničí, tak v České republice. Obdržel atestaci jako gynekolog, sexuolog a také na diagnostiku ultrazvukem. V roce 1995 získal mezinárodní diplom z homeopatie. MUDr. Rozprávka má více než 30 leté zkušenosti na ambulantních i lůžkových klinikách.

Další specialisté

MUDr. Martin Havrda

MUDr. Martin Havrda

 • Primář
 • Nefrolog
více informací méně informací
MUDr. Havrda je specialista v oboru vnitřního lékařství a nefrologie (chorob ledvin). Pracuje jako primář kliniky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, učitel na 3. lékařské fakultě a je vedoucím našeho lékařského týmu. Má mnohaleté zkušenosti v diagnostice a léčbě nemocných se širokým spektrem onemocnění. K nemocným přistupuje individuálně, s respektem, jeho odborný pohled je komplexní. Hovoří plynně anglicky, s pacienty komunikuje též ve francouzštině a v ruštině.
MUDr. Ondřej Masner

MUDr. Ondřej Masner

 • Psychosomatická medicína
 • Všeobecné lékařství
více informací méně informací
MUDr. Masner působí v Unicare jako všeobecný lékař a specializuje se na psychosomatické lékařství. MUDr. Masner je jedním z mála certifikovaných lékařů psychosomatického lékařství v České republice. Vedle práce v Unicare je také vedoucím oddělení Lékařské služby první pomoci ve Fakultní nemocnici v Motole. Díky dlouhodobému studiu ve Švýcarsku plynně ovládá anglický, německý a francouzský jazyk.
MUDr. Martin Kotrč

MUDr. Martin Kotrč

 • Kardiolog
více informací méně informací
MUDr. Kotrč vystudoval pracuje jako kardiolog pro dospělé zaměřením na kardiovaskulární zobrazovací metody. Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. Po dvouleté praxi v Royal Hospital in Aalst v Belgii získal certifikát Evropské kardiologické společnosti pro transtorakální a transesophageální echokardiografii. Dr. Kotrč v současnosti pracuje na jednotce kardiologické intenzivní péče v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Mluví plynně anglicky, španělsky, česky a ovládá i němčinu, francouzštinu a holandštinu.
MUDr. Tomáš Fořt

MUDr. Tomáš Fořt

 • Vedoucí ORL oddělení
více informací méně informací
Dr. Fořt je vedoucím ORL oddělení v Unicare Medical Centerm. Od roku 1989 je oddaný své profesi a pravidelně se zúčastňuje množství specializovaných ORL školení v Německu, Francii a ve Velké Británii. Ve svém volném čase rád lyžuje a hraje tenis nebo golf. Je také zapáleným filatelistou.
MUDr. Petra Kameníková

MUDr. Petra Kameníková

 • ORL
více informací méně informací
MUDr. Kameníková pracuje v Unicare jako lékařka ORL již od roku 2003. Vystudovala Fakultu dětského lékařství na Univerzitě Karlově, a poté složila atestaci z ORL. Vedle Unicare pracuje na privátní ORL klinice Fortmedica v Praze 4 v Modřanech. Od roku 2016 zajištuje preventivní ORL péči specializovaných složek Policie ČR pod Ministerstvem vnitra. Je členem České lékařské komory při České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Mluví anglicky, rusky a česky.
MUDr. Nadeem A. Choudhary

MUDr. Nadeem A. Choudhary

 • ORL
MUDr. Lukáš Adamko

MUDr. Lukáš Adamko

 • chirurg
více informací méně informací
MUDr. Adamko pracuje v Unicare jako chirurg. Specializuje na všeobecnou a úrazovou chirurgii, na hojení chronických ran, malé chirurgické zákroky (znaménka, bulky, atd.) a laparoskopické operace. Vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze, má atestaci z chirurgie. Za dobu své praxe absolvoval mnoho lékařských kurzů spojených s chirurgií (laparoskopická chirurgie, bariatrická chirurgie, terapie chronických ran, ve spolupráci s fyzioterapií absolvoval kurzy terapie HILT (high intensity laser therapy) a rázové vlny - SWT (shock wave therapy). Vedle Unicare působí jako chirurg ve své soukromé ambulanci na poliklinice Cordeus (součástí je chirurgický sálek na drobné zákroky v lokální anestezii, a přístroje na HILT a SWT terapii), dále na klinice Iscare - nejmodernějším centru jednodenní chirurgie v ČR, kde operuje své pacienty (zejména žlučníky, kýly, varixy a další), a působí také jako lékař české fotbalové reprezentace U 16. Je členem České lékařské komory a Sdružení ambulan
MUDr. Božena Kalvachová

MUDr. Božena Kalvachová

 • Endokrinologie
více informací méně informací
MUDr. Kalvachová pracuje v Unicare jako endokrinoložka pro děti a dospělé více než 20 let. Mimo Unicare působí v Endokrinologickém institutu v Praze, kde vede Centrum pro léčbu růstovým hormonem u dětí. Je členkou České lékařské společnosti J.E.Purkyně and České lékařské komory. Mluví anglicky, francouzsky, rusky a česky.
MUDr. Juraj Gallo

MUDr. Juraj Gallo

 • Neurolog
více informací méně informací
MUDr. Gallo pracuje v Unicare jako neurolog. V roce 2011 ukončil Fakultu medicíny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, v roce 2017 získal specializaci v oboru neurologie na FNKV v Praze. Získal dvouleté zkušenosti na neurologickém oddělení JIP v Německu a poté téměř 6 let na neurologickém JIPu neurologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde působí doteď v ambulantním provozu. Je členem České lékařské komory a České neurologické společnosti - cerebrovaskulární sekce. Mluví německy, anglicky a slovensky.
MUDr. Martin Černý, Ph.D.

MUDr. Martin Černý, Ph.D.

 • Psychiatr
 • Psychoterapeut
více informací méně informací
MUDr. Černý je psychiatr a psychoterapeut, který se vedle psychiatrie specializuje i na psychoterapii (gestalt terapie, na emoce zaměřená terapie, párová a rodinná terapie, systemická terapie). V minulosti pracoval ve vedoucích pozicích v několika psychiatrických zařízeních. Pracuje převážně ve své soukromé praxi. Studoval lékařskou fakultu na Karlově Univerzitě v Plzni. Získal vědecký titul výzkumem viktimizace pacientů s duševní poruchou. Je členem České lékařské komory, České psychiatrické společnosti J.E.Purkyně, České psychoterapeutické společnosti J.E.Purkyně, Evropské asociace Gestalt terapie (EAGT), Mezinárodní společnosti terapie zaměřené na emoce (ISEFT). Mluví česky, slovensky a anglicky.
Sophia Nam, Ph.D.

Sophia Nam, Ph.D.

 • psychosomaticka medicina
více informací méně informací
MUDr. Sophia Nam působí v Unicare Medical jako seniorní psycholog zaměřující se na psychosomatickou medicínu. Absolvovala školení v oblasti poradenství a klinické psychologie na Harvardské a Bostonské lékařské fakultě ve Spojených státech a předtím působila v Koreji jako akademická profesorka. Sophia má více než deset let klinických zkušeností léčby dětí, dospívajících a dospělých z celého světa. Specializuje se na poskytování kulturně kompetentní integrativní psychoterapie, neuropsychologické hodnocení, konzultace, krizové intervence, řízení případů a advokacii. Hovoří anglicky, korejsky a trochu česky.
Eva Nouzová, Ph.D.

Eva Nouzová, Ph.D.

 • Psychoterapeut
 • Psycholog
více informací méně informací
Eva Nouzová, Ph.D. pracuje v Unicare jako psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala psychologii na univerzitě v Aberdeenu ve Velké Británii, kde později získala doktorský titul v diagnostice duševních chorob. Eva pracuje s klienty s širokým spektrem potíží, specializuje se na léčení depresí a úzkostí. Ve své terapeutické praxi se věnuje zejména kognitivně-behaviorální terapii a při práci s klienty uplatňuje zejména svoji empatii a celostní přístup na konkrétní problém. Eva se zajímá o testování paměti a koncentrace, a specializuje se na rozeznávání Alzheimerovy choroby v raném stadiu. Mluví anglicky a česky.
Mgr. Lucie Kubová

Mgr. Lucie Kubová

 • Psychoterapeut
 • Psycholog
více informací méně informací
Mgr. Lucie Kubová pracuje v Unicare jako terapeut a věnuje se úzkostným klientům, lidem v náročné životní situaci vztahové i osobní, i lidem, co se osobnostně chtějí posunout a vyrovnat se s vnitřními traumaty. Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univezitě Karlově, věnovala se klinické psychologii a neuropsychologii, má výcvik v arteterapii a kognitivně-behaviorální terapii.

MUDr. Petra Dokládalová

 • Ortoped
Mgr. Kateřina Šimečková

Mgr. Kateřina Šimečková

 • Fyzioterapeutka
více informací méně informací
Kateřina pracuje v Unicare jako fyzioterapeutka. Ke každému klientovi přistupuje velmi individuálně, pohlíží na problémy komplexně a ráda při své práci kombinuje terapeutické techniky dohromady Během své 17-leté praxe se věnuje správnému psychomotorickému vývoji kojenců, dětěm s vývojovými a neurologickými poruchami či poruchám smyslového vnímání. U dospělých se věnuje nejen ortopedickým a neurologickým poruchám, ale pracuje také s klienty z pohledu psychosomatiky a zaměřuje se na funkční problémy pohybového aparátu. Vystudovala fyzioterapii na 2. lékařsk fakultě Karlovy Univerzitě v Praze. Má bohaté zkušenosti z ambulantní i lůžkové praxe. Mluví anglicky, norsky a česky.
Mgr. Veronika Špačková

Mgr. Veronika Špačková

 • Fyzioterapeutka
více informací méně informací
Veronika je fyzioterapeutka pro dospělé a děti. Díky své 17 leté praxi umí vhodně kombinovat terapeutické metody a techniky. Vystudovala Fakultu tělesné kultury na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2003. Od té doby získala četné zkušenosti především na rehabilitační klinice, ale také nemocnici a v lázních. Léčí dospělé a děti s různými diagnózami - u dospělých to jsou zejména funkční poruchy pohybového systému, ortopedické, neurologické, post-traumatické problémy, dále těhotné ženy a ženy po porodu, u dětí léčí problémy se skoliózou, ADHD syndromem, ploché nohy a mnoho dalších.
Prokop Havrda
Prokop je fyzioterapeut pro dospělé a děti. Aktálně studuje magisterský program fyzioterapie na druhé lékařské univerzitě v Motole, kde také působí jako fyzioterapeut v dětské nemocnici. Jeho zkušenosti zahrnují fyzioterapeutickou pomoc pacientům v léčbě ortopedických, neurologických, plicních, sportovních problémů a dětské hemato-onkologie. Mluví anglicky a česky.

Zdravotní sestry

Lucie Hlídková

Lucie Hlídková

 • Vrchní sestra
Kateřina Mašková

Kateřina Mašková

 • Zdravotní sestra
Barbora Pallová

Barbora Pallová

 • Studentka medicíny
Soyea Moon

Soyea Moon

 • studentka mediciny
více informací méně informací
Soyea v současné době studuje na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V Unicare pracuje jako pediatrická asistentka a do budoucna se chce věnovat dětské chirurgii. Hovoří anglicky, korejsky, trochu španělsky a česky.

Anna Pauliushchyk

 • Studentka medicíny

Kateryna Peshchykova

 • Studentka medicíny