MUDr. Silvia Bajová

MUDr. Bajová pracuje v Unicare jako pediatrička. Lékařské vzdělání získala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2008. Specializovanou způsobilost z pediatrie složila v roce 2013 a atestaci z praktického lékařství pro děti a dorost v roce 2014. Lékařské zkušenosti získala v nemocnici s poliklinikou Roudnice nad Labem, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na dětském lůžkovém a novorozeneckém oddělení a na gynekologicko-porodnickém oddělení v Bělehradě v Srbsku. Vedle Unicare působí jako praktická dětská lékařka v pražské nemocnici Na Homolce a je školitelkou ve svých oborech. Je členkou české pediatrické společnosti ČLS Jana Evangelisty Purkyně. Mluví česky, slovensky, anglicky a německy.

Bajova.png

Specializace lékaře

Jazykové dovednosti lékaře

Čeština

Slovenština

Angličtina

Němčina