Zdravotní péče

Psychosomatika

Psychosomatika

Psychosomatická medicína je specifická doména lékařské vědy zabývající se vztahem mezi somatickými (tělními) symptomy a psychosociálním kontextem. Psychosomatická medicína reflektuje fakt, že každý fyzický problém má dopad na naše psychické rozpoložení a společenské okolí. A také existuje přímý vztah mezi naším psychickým stavem a tělesnými funkcemi.

V běžné lékařské medicíně jsou tyto části lidské existence oddělené. Lékař běžně nespojuje bolesti břicha, migrény, nespavost nebo jiné problémy s pacientovými obtížemi v běžném životě. Nicméně každodenní realita ukazuje, že náš psychický a zdravotní stav jsou dvě spojité nádoby, které se vzájemně ovlivňují.

Psychosomatická medicína se zabývá právě tímto faktem a uplatňuje holistický přístup k lékařské péči o pacienta.

K čemu slouží psychosomatická medicína

Lidem trpícím chronickými zdravotními problémy, u kterých nepomáhá běžná léčba, může psychosomatická medicína pomoci s řešením jejich problémů.

Symptomy mohou zahrnovat různé druhy bolestí (často se jedná o bolesti hlavy nebo břicha), funkční poruchy jako zácpa/průjem, sexuální dysfunkce, nespavost a další. Obecně symptom kterékoliv nemoci může být ovlivněn psychosomatickým stavem pacienta.

Hlavním indikátorem toho, že psychosomatická medicína může být řešením problému, je nezlepšování pacientova stavu i přes léčbu symptomů nebo neurčitost diagnózy.

Psychosomatická medicína na Unicare Medical Center

Vedoucím lékařem psychosomatické medicíny je MUDr. Ondřej Masner. Doktor Masner je absolventem lékařské fakulty Univerzity Curich ve Švýcarsku a je certifikován švýcarskou lékařskou společností pro výkon praktického lékařství.

Doktor Masner získal titul v rodinné terapii a je certifikovaným lékařem psychosomatické medicíny. Certifikát byl udělen Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

MUDr. Masner umí plynule mluvit česky, německy a anglicky a velmi dobře ovládá francouzský jazyk.

Lékařská péče psychosomatické medicíny:

V rámci psychosomatické medicíny pro naše klienty zajišťujeme následující služby:

  • Diagnostické vyhodnocení zdravotního stavu a problémů, které mohou mít psychosomatický původ.
  • Psychosomatické poradenství a vyhodnocení možností léčby
  • Individuální 

Objednat se k lékaři