Zdravotní péče

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor medicíny zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Fyzioterapie je součástí komplexního rehabilitačního procesu, který pomáhá pacientům řešit a zotavovat se z široké škály diagnóz a zdravotních problémů.

Nejčastější zdravotní problémy, poruchy nebo zranění fyzioterapie se zabývá bolesti zad a páteře, bolesti hlavy nebo bolesti kloubů. Pomáhá také pacientům zotavovat se z poranění nebo trpí degenerativním nebo neurologickým onemocněním, jako je artróza, mrtvice nebo entezopatie.

Existuje mnoho přístupů, metod a koncepcí fyzioterapie. Všechny usilují o dosažení stejného cíle dosáhnout co nejlepšího stavu těla pacienta.

Pohybový aparát je tvořen kostmi, svaly a klouby, ale také vazy, šlachy a fascie. Správné fungování systému vyžaduje spolupráci jiných tělesných systémů, jako je naše kůže nebo oběhový systém. Za účelem poskytnutí komplexní lékařské péče fyzioterapeut často spolupracuje s dalšími odborníky.

Poruchy pohybového aparátu se typicky projevují bolestí a omezením naší schopnosti pohybu. Naše těla však často reagují ještě dříve ve formě různých svalových nerovnováh nebo změn pohybových stereotypů.

Pomocí individuálního přístupu a důkladného počátečního vyšetření (tzv. Kineziologická analýza) si může fyzioterapeut zvolit vhodnou léčbu a léčebný postup. Aktivní spolupráce pacienta je nutností během celé terapie.

 

Fyzioterapie pro dospělé

Poruchy pohybového aparátu by mohly být zděděny (zděděné vývojové poruchy, získané (prostřednictvím nemocných pohybových stereotypů), akutní (páteřní bloky, poranění) nebo chronické. Poruchy mohou mít také psychosomatický původ. Někdy i zdánlivě jednoduchý problém může mít složitější důvody. To je případ zejména u chronických a opakujících se zdravotních problémů.

Fyzioterapeuti v UNICARE používají následující techniky a přístupy:

 • Ruční lékařství (měkké techniky, myofasciální techniky, mobilizace)
 • Relaxační terapie
 • Reflexní terapie
 • Aktivní cvičení založené na vývojové kineziologii a klasické neurofyziologii
 • Ergonomické poradenství
 • Fyzikální terapie
 • Další techniky, jako je kinesiotaping

Důležitou úlohou fyzioterapie je také prevence poruch a zdravotních problémů.

Fyzioterapeuti v Unicare Medical Center věnují tomuto bodu zvláštní pozornost a prostřednictvím fyzioterapeutického poradenství, jako je trénink postulární stabilizace, optimalizace dechu nebo odstranění svalové nerovnováhy, usilují o zlepšení pohody pacienta.

 

Fyzioterapie pro děti

Zaměřujeme se na děti již z porodu. A to nejen u dětí s opožděným psychomotorickým vývojem nebo zjevné asymetrie, jako je náchylnost k hlavě. Také „zdravé“ děti potřebují občas fyzioterapii, aby napravily správné motorické zvyky.

Psycho-motorický vývoj dítěte v raném věku má své charakteristiky, vývojové milníky a je obzvláště důležitý, protože vytváří základ pro všechny pohybové návyky a stereotypy v pozdějších fázích života. Proces je poměrně složitý, silně ovlivněný osobností dětí. Proces vývoje zahrnuje jak hrubé, tak jemné motorické dovednosti, smyslový vývoj, rozvoj orofaciální oblasti, ale také sociální a mentální dovednosti.

V předškolním věku získává rozvoj motorických dovedností hybnou sílu a staví na základech od batolecího věku. Dítě je aktivní po většinu dne a prostřednictvím her se učí mnoho pohybových dovedností. Zrání nervového systému zdokonaluje hrubou a jemnou motoriku.

Fyzioterapeutické vyšetření může pomoci při prevenci budoucích poruch pohybového aparátu.

Mezi nejčastější problémy našich specialistů patří:

 • Špatné držení těla
 • Bolesti hlavy a zád
 • Skolióza
 • Plochá noha
 • Poruchy koordinace
 • Poruchy smyslového systému
 • Dětská mozková obrna, hypotonický syndrom
 • Posttraumatické a pooperační stavy
 • Centrální porucha koordinace
 • Zpožděný psychomotorický vývoj
 • Vrozené vady
 • Predilekce (úklon) hlavičky na jednu stranu
 • Porodní traumata

Objednat se k lékaři

Naši doktoři

Mgr. Kateřina Šimečková

Mgr. Kateřina Šimečková

 • Fyzioterapeutka

Kateřina pracuje v Unicare jako fyzioterapeutka. Ke každému klientovi přistupuje velmi individuálně, pohlíží na problémy komplexně a ráda při své práci kombinuje terapeutické techniky dohromady Během své 17-leté praxe se věnuje správnému psychomotorickému vývoji kojenců, dětěm s vývojovými a neurologickými poruchami či poruchám smyslového vnímání. U dospělých se věnuje nejen ortopedickým a neurologickým poruchám, ale pracuje také s klienty z pohledu psychosomatiky a zaměřuje se na funkční problémy pohybového aparátu. Vystudovala fyzioterapii na 2. lékařsk fakultě Karlovy Univerzitě v Praze. Má bohaté zkušenosti z ambulantní i lůžkové praxe. Mluví anglicky, norsky a česky.

více informací méně informací
Mgr. Veronika Špačková

Mgr. Veronika Špačková

 • Fyzioterapeutka

Veronika je fyzioterapeutka pro dospělé a děti. Díky své 17 leté praxi umí vhodně kombinovat terapeutické metody a techniky. Vystudovala Fakultu tělesné kultury na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2003. Od té doby získala četné zkušenosti především na rehabilitační klinice, ale také nemocnici a v lázních. Léčí dospělé a děti s různými diagnózami - u dospělých to jsou zejména funkční poruchy pohybového systému, ortopedické, neurologické, post-traumatické problémy, dále těhotné ženy a ženy po porodu, u dětí léčí problémy se skoliózou, ADHD syndromem, ploché nohy a mnoho dalších.

více informací méně informací