VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO

v souladu se Zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlašovatel: UNICARE MEDICAL CENTER, s.r.o., se sídlem Na dlouhém lánu 563/11, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 475 41 415 vypisuje výběrové řízení na schválená rezidenční místa pro rok 2024: REZIDENČNÍ MÍSTO DOTACE NA CELÉ SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obor: Pediatrie počet míst: 1 rezidenční místo Termín pro podání přihlášek: do 31.05.2024 včetně Místo pro podání přihlášek: Na dlouhém lánu 563/11, Vokovice, 160 00 Praha 6 Obálka musí být označena zpáteční adresou žadatele a nadepsána „Výběrové řízení na rezidenční místo 2024“. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání a výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem vyhlašovatele. Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zákonem č. 95/2004 Sb., o lékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena. Kritéria hodnocení: • znalosti a schopnosti potřebné pro výkon povolání • osobní předpoklady uchazeče • zájem o obor • komunikační způsobilost • morální předpoklady Jednotlivá kritéria budou hodnocena body v rozmezí 1-10.
Pediatry 2.jpeg
Logo Unicare

Jaké to je pracovat v Unicare Medical?

Výběr lékařů je pro nás primární. Naším závazkem je poskytovat tu nejkvalitnější lékařskou péči od špičkovýchl lékařů, s důrazem na přátelský empatický přístup v každé situaci a transparentní komunikaci s pacienty.

Naše klinika nabízí našim klientům rodinnou atmosféru a maximální komfort. Najdete u nás vše od přátelské atmosféry až po moderní prostory.

V Unicare Medical pečujeme o naše klienty s respektem, úctou a ujištěním, že se na nás mohou obrátit, kdykoliv potřebují lékaře.

Aktuálně rozšiřujeme náš lékařský tým a vyhlašujeme VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO.
 • Máte profesionální, přátelské a empatické jednání?
 • Baví vás poskytovat kvalitní lékařskou péči?
 • Chcete pracovat v moderní, klidné a přátelské klinice?

Jaká bude hlavní náplň vaší práce

 • Kvalitní lékařská péče o pacienty 
 • Telefonické/Online konzultace s pacientem/jeho rodinou (dle potřeb)
 • Administrativní agenda spojená s péčí o pacienta

Co požadujeme

Seznam dokladů, které uchazeč doloží:

 • přihláška /viz příloha č. 1/,
 • vyplněný osobní dotazník včetně fotografie /viz příloha č. 2/,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců,
 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 • Potvrzení o zařazení do oboru Pediatrie (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 • Přehled odborné praxe

  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání a výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem vyhlašovatele.Co Vám můžeme nabídnout

Máte zájem u nás pracovat? Dejte nám o sobě vědět.

Vyplňte formulář níže

Informace
Nahrát
Nahrát
. *