Role praktického lékaře v ČR

Role praktického lékaře v ČR

 

Žijete dlouhodobě v České republice, potřebujete vyřešit váš zdravotní problém nebo hledáte konkrétního specialistu? První kontakt bude nejspíš váš praktický lékař.  Víte, jak může praktický lékař vyřešit vaše zdravotní problémy?

První pomoc, když je vám špatně

Diagnóza

Diagnostika je prvním krokem, který váš praktický lékař udělá. Po prohlídce, kde vám budou položeny relevantní otázky týkající se vašeho zdravotního problému, vám praktický lékař sdělí vaši diagnózu a vypíše recept na léky, které si můžete zakoupit v lékárně. Praktičtí lékaři mají obrovské znalosti o nemocech a zdravotních potížích, které můžete mít. Budou schopni vyřešit většinu zdravotních problémů.

Od fyzického zdraví po psychické

Když se zaregistrujete u svého nového praktického lékaře v České republice, požádá vás o údaje z vaší zdravotní karty od vašeho předchozího praktického lékaře. Projde vaši anamnézu a položí vám další otázky, aby si udělal celkový obrázek o vašem zdraví. Díky tomu bude při vaší příští návštěvě vědět o vašem celkovém zdravotním stavu, o předepsaných lécích, a dalších zdravotních problémech, které praktický lékař potřebuje k odborné diagnóze. Praktický lékař může také poskytnout předoperační vyšetření, které je nutné před většinou operací.

Koordinace léčby


Pokud budete potřebovat specializované vyšetření či konzultaci od speciality, která je mimo praktické lékařství, vás praktický lékař vám vypíše žádanku a doporučí vás ke spolupracujícímu specialistovi. Obecně platí, že pro získání konzultace se specialisou, musíte mít doporučení od svého praktického lékaře. Výsledky vašeho vyšetření od speciality sdělíte svému praktickému lékaři, který je také zapíše do karty. Váš praktický lékař vede podrobné záznamy o všech vašich zdravotních problémech a může poskytnout tak nejlepší návrh a postup vaší léčby.

Prevence


Jednou z hlavních rolí praktických lékařů je poskytovat zdravotní prevenci a vzdělávání pacientů. Váš praktický lékař vám poskytne potřebné informace o vašem stavu, o prevenci různých onemocnění, o správném stravování. Vše záleží na vašem aktuálním zdravotním stavu.

Praktický lékař může očkovat proti různým nemocem, jako je tetanus a sezónní chřipka. Pokud plánujete cestovat do zahraničí do míst, kde hrozí cestovní nemoci jako např. malárie, břišní tyfus, žlutá horečka či další, odkáže vás na oddělení cestovní medicíny, nebo se můžete domluvit se svým praktickým lékařem jestli vás může naočkovat proti těmto nemocem on. 

 

Preventivní prohlídka

Všichni dospělí starší 18 let mají nárok na všeobecnou zdravotní prohlídku každé dva roky. Tato kontrola obahuje odběr krve, zjištění hladiny cukru v krvi, krevní tlak, a vyšetření vzorku moči. Pravidelná kontrola je nejlepší prevencí pro včasnou diagnostiku a léčbu případných zdravotních problémů s přibývajícím věkem.

V závislosti na vašem věku můžete požádat svého praktického lékaře, aby vám provedl konkrétní prohlídku. konkrétně:

  • Ve 40 letech: můžete si nechat vyšetřit srdce pomocí EKG. Toto vyšetření můžete absolvovat jednou za 4 roky.
  • V 50 letech: můžete si nechat bezplatně udělet test na rakovinu tlustého střeva nebo konečníku (tento test můžete podstoupit každé 2 roky)
  • Žena po 15. roce: preventivní prohlídka u gynekologa (1x ročně)

 

Pokud máte nějaký zdravotní problém, váš praktický lékař vám poskytne potřebnou konzultaci a léčbu.

 

Dokumentace a výpisy z lékařské karty

Váš praktický lékař uchovává všechny výsledky vašeho zdravotního stavu, léčby či hospitalizací, které jste kdy absolvovali. V případě potřeby může výsledky poskytnout vám, vašemu zaměstnavateli, jinému praktickému lékaři nebo konkrétnímu specialistovi.

Praktičtí lékaři mohou také poskytnout potvrzení o způsobilosti k získání řidičského průkazu, zbrojního průkazu či studia na vysoké škole. 

Někdy praktičtí lékaři poskytují zprávy pro policii nebo soudy (například v trestních věcech).

 

Pracovní výkon 


Pokud pracujete v potravinářském průmyslu, budete potřebovat potravinářský průkat, který získáte u svého praktického lékaře, většinou za poplatek. Budete dotázáni na několik otázek, podstoupíte celkovou zdravotní prohlídku a za chvilku obdržíte potravinářský průkaz.

Pokud jste nemocní a nemůžete chodit do práce, váš praktický lékař vystaví nemocenské potvrzení (tzv. nemocenská) pro vašeho zaměstnavatele, který potřebuje důkaz, že nemůžete pracovat.

V některých zaměstnáních můžete získat bonus na pobyt v ozdravovně či lázních. To může být součástí jakékoli léčby, ale musí to doporučit váš praktický lékař, ovšem váš zaměstnavatel se může svévolně rozhodnout, zda pro vás takovou léčbu uzná.

 

Závěrem

Jak vidíte, váš praktický lékař vám může pomoci mnoha v mnoha situacích. Postupem času vás pozná a zkontroluje váš zdravotní stav pokaždé, když se objevíte.

Pokud potřebujete navštívit praktického lékaře jen jednorázově, je to také možné. Ujistěte se však, že mluví vaším jazykem, abyste předešli případným nedorozuměním.

Váš praktický lékař vás nemůže odmítnout a je povinen vám pomoci. Připravte se však na to, že pokud nemá vaši zdravotní kartu a nezná váš celkový zdravotní stav, může vám poskytnout velmi omezenou pomoc, jen s těmi informace, které mu poskytnete, nemá tedy celkový obraázek.

 

V ČR je běžnou praxí, že většina zaměstnavatelů má nasmouvané své praktické lékaře, zdravotní programy či dokonce celé kliniky pro své zaměstnance. Více informací vám poskytne váš zaměstnavatel. Mnoho klinik také nabízí zdravotní programy pro firmy. 

 

Pokud ledáte praktického lékaře, pediatra, zubaře, gynekologa, fyzioterapeuta, specialistu na duševní zdraví či konkrétního specialistu, podívejte se na naši nabídku lékařských specializací Unicare Medical. 


S vešekerými objednávkami k lékaři vám ráda pomůže naše recepce na tel. č. +420 235 356 553 nebo emailu reception@unicare.cz.