Noví lékaři v Unicare Medical

Noví lékaři v Unicare Medical

 

Jsme rádi, že Unicare roste!

 

Je nám ctí oznámit, že od 1.7. 2021 posilujeme náš lékařský tým praktických lékařů! Přidávají se k nám 2 excelentní lékaři s mnoha lety klinických zkušeností, které získávali doma i v zahraničí. Oba lékaři mluví několika jazyky. 

Představujeme MUDr. Štefana Kukuru a MUDr. Rogela Suissu:

MUDr. Štefan Kukura je praktický lékař s více než 25 lety klinických zkušeností v oblasti všeobecného lékařství, vnitřního lékařství a nefrologie. Má také licenci na břišní ultrasonografii. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 1994. Od té doby pracoval jako internista, nefrolog a praktický lékař ve více nemocnicích v České republice i v zahraničí. Pracoval jako nefrolog v transplantačním centru IKEM a dialyzačním centru. Podílel se na výzkumných pracích a účastnil se zahraničních studijních programů v Salzburgu (1995) a Uniklium na Würzburg University (2002). Dr. Kukura spolupracoval s Unicare Medical již od roku 1998, pracoval zde jako praktický lékař v letech 2005–2010 a poté 10 let působil jako vedoucí lékař v Canadian Medical. Kromě Unicare provozuje vlastní soukromou kliniku v Praze 9. Je členem několika profesních sdružení: Česká lékařská komora, Česká asociace lékařů JEP, Společnost praktického lékaře, Česká nefrologická společnost, Česká společnost pro hypertenzi, Evropská asociace ledvin - Evropská dialýza a Transplantační asociace. Hovoří česky, slovensky, anglicky, německy, rusky a maďarsky.

 

MUDr. Rogel Suissa je praktický lékař. Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích na Slovensku. Později se přestěhoval do Prahy, kde pracoval jako vědecký pracovník na Interní klinice ve Strahovské nemocnici. Získal 10 let zkušeností jako sportovní lékař na Fakultě tělovýchovy a sportu (FTVS) na Univerzitě Karlově v Praze a od roku 2014 pracoval v Canadian Medical jako vedoucí lékař na klinice Prahy 4 Pankrác a také jako praktický lékař. Kromě Unicare pracuje na vlastní soukromé klinice v Praze 9 a na klinice Palackého v Praze. Je členem České lékařské komory, Asociace praktických lékařů, Cechu praktických lékařů, Asociace interních lékařů. Hovoří česky, anglicky, hebrejsky a španělsky.

 

Oba lékaři přijímají nové pacienty. 

 

Pokud vy nebo vaše rodina hledáte nového praktického lékaře, nebo pokud si chcete objednat schůzku, volejte naši recepci na tel. +420 235 356 553  nebo přes email reception@unicare.cz

Těšíme se na vás!