Jak se projevují příznaky úzkosti

Jak se projevují příznaky úzkosti

Úzkost je běžnou lidskou reakcí na stres nebo nebezpečné situace. Ve stavu úzkosti může osoba prožívat pocity strachu, obav a silného napětí. Ve většině případů se jedná o přirozený mechanismus, který nás může chránit a mobilizovat k akci. V menším množství tedy může být přítomnost úzkosti pro člověka prospěšná. 

Nicméně, když se úzkost stane přehnanou, opakovanou nebo snad nekontrolovatelnou, stává se problémem, který může vést až k úzkostné poruše. Úzkost může mít různé formy, včetně sociální úzkosti, specifických fobií nebo generalizované úzkostné poruchy.

Příznaky a projevy úzkosti

Jedním z hlavních projevů je nepřiměřený strach. Osoba s úzkostí může pociťovat intenzivní strach bez zjevného nebo adekvátního důvodu. Nedokáže pak racionálně vyhodnocovat reálné a domnělé nebezpečí jakéhokoliv druhu (strach z napadení, ze ztráty práce, z toho jak, ji vnímá okolí apod.). Tento strach ovlivňuje rozhodování a celkové reakce na danou situaci.

Další příznak úzkosti je dlouhotrvající stav napětí nebo nervozity. Pokud se člověk dlouho cítí nervózně nebo pod tlakem, může se u něj začít projevovat zvýšená podrážděnost, které si začíná všímat i okolí.

Úzkost však také mohou provázet fyzické projevy. Mezi hlavní patří často se opakující bolesti hlavy, svalové napětí či zažívací obtíže. Následkem neustálého tlaku se často dostaví chronická únava, která vůbec nemusí odpovídat fyzické námaze. Typické bývají také problémy se spánkem.

V oblasti vnímání člověk s úzkostí může zažít pocity, že nemůže ovládat své myšlenky nebo situace kolem sebe. Má pocit, že nedokáže nic kontrolovat. K tomu se mohou časem připojit přehnané obavy o možné nebezpečí nebo katastrofy a vymýšlení katastrofických scénářů bez jakéhokoliv řešení. Časté jsou také obtíže s koncentrací na úkoly nebo každodenní aktivity.

Další příznaky úzkosti vnímatelné okolím

Nejčastěji se lidé s úzkostí uchylují k únikovému chování a sociální izolaci. Snaží se vyhnout situacím nebo místům spojeným s úzkostí a také omezují sociálních interakcí právě z obavy z případné úzkosti. Můžete také zaznamenat vznik opakujících se rituálů, které mají na dotyčného uklidňující efekt. Pak také můžete zaznamenat již výše zmíněnou častou podrážděnost, zkratovité jednání a jiné viditelné změny v chování.

Je důležité si uvědomit, že úzkost lze úspěšně řešit, a že existuje řada dostupných zdrojů podpory a léčby. Pokud sami trpíte projevy úzkosti nebo vnímáte příznaky, jaké má úzkostná porucha u svých blízkých, neváhejte navštívit naši kliniku. Naši odborníci jsou tu pro vás.