Jak působí nekvalitní spánek na mé tělo?

Jak působí nekvalitní spánek na mé tělo?

 

Už jste jistě slyšeli o kvalitách našeho spánku a jeho vlivu na naše zdraví, stejně tak o spánkové hygieně, která nám pomáhá podporovat kvalitní spánek - a o tomto náš článek dnes není. Přinášíme vám jiný úhel pohledu - vysvětlení, co se fyziologicky děje v lidském těle při špatném spánku.

 

Přibližně jednu třetinu svého života trávíme spánkem. Máme tendenci podceňovat důležitost dobrého spánku, a to hlavně proto, že naše vědomá mysl je během spánku v klidu, takže si to nepamatujeme, nicméně většina tělesných funkcí a orgánů pokračuje ve své práci i v noci, i když se sníženou intenzitou. Čímž chceme říci, že dostatečně dlouhý a nerušený spánek zajišťuje kvalitní odpočinek našeho těla a také mysli.

 

Většina lidí něco ví o spánkové hygieně, ale zajímavější je otázka, proč, i přes četné problémy se spánkem u dospělých, tato doporučení většina lidí nedodržuje? MUDr. Masner si myslí, že to není nedostatkem znalostí o dobrém spánku, ale nedostatkem motivace. Přistoupili jsme tedy k tomuto tématu z jiného úhlu: jak najít motivaci vhodně se starat o svůj spánek?

 

Mnoho lékařských studií prokázalo, že nespavostí trpí velké množství dospělých - hlavním důvodem je neschopnost usnout, fragmentace spánku několikanásobným buzením nebo příliš brzké probuzení. Například nedávná studie (Micheline Maire et al, 2020) založená na datech získaných prostřednictvím švýcarských praktických lékařů ukazuje, že 36% pacientů má aktuálně problémy se spánkem a dalších 31% pacientů mělo se spánkem problémy v minulosti. To znamená, že pouze jedna třetina dospělé populace těží ze stabilního dobrého spánku, což se zdá být alarmující. Pravděpodobně to souvisí s moderním životním stylem, který vykazuje nedostatek fyzické aktivity, dlouhou pracovní dobou ve vnitřních prostorách, chronickou expozicí počítačovým a televizním obrazovkám a podobně, což jsou faktory které v dnešním životě ztěžují kvalitní spánek, ve srovnání se starými časy, kdy člověk fyzicky pracoval celý den, unavil se a chodil spát brzy - se slepicemi, jak říkáme v Čechách. Pravda je, že lidé opravdu potřebují fyzickou práci nebo cvičení, kde se unaví, a zajistí si tak kvalitnější spánek.

 

Podívejme se tedy, jak spánek ovlivňuje naše tělesné systémy:

Vliv na náš imunitní systém: Lidské tělo vykazuje systematické výkyvy v lidské krvi během 24 hodin v imunitních parametrech. Tyto časové změny pocházejí z kombinovaného vlivu cirkadiánního systému a spánku, který má vliv na funkci bílých krvinek (lymfocytů odpovědných za boj s infekcemi a jinými nemocemi) a produkci bílkovin během nočního spánku. To znamená, že kvalita spánku má přímý vliv na výkon našeho imunitního systému. Obzvláště v dnešní pandemické situaci jsme jistě už někdy všichni slyšeli o významu silného imunitního systému na obranyschopnosti proti nemocem.

 

Vliv na náš krevní tlak: chronická nespavost a poruchy spánku mohou být spojeny s rozvojem arteriální hypertenze a následně s kardiovaskulárními chorobami. Chronicky zvýšený krevní tlak poškozuje tepny a vede k zúžení cév. Po desetiletích vysokého krevního tlaku se u lidí zvyšuje riziko srdeční nebo mozkové mrtvice.

 

Vliv na produkci inzulínu: nedostatek spánku ovlivňuje uvolňování inzulínu, který je klíčovým hormonem snižujícím hladinu cukru v krvi. Lidé, kteří nemají dostatek spánku, mají vyšší hladinu cukru v krvi a zvýšené riziko vzniku Diabetes typu 2, což je jeden z hlavních rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění.

 

Vliv na naši sexuální touhu: studie z roku 2011 s mladými dobrovolníky mužského pohlaví (Eve Van Couter et al., 2011) zjistila, že muži, kteří spali méně než 5 hodin po dobu jednoho týdne (v kontrolovaných laboratorních podmínkách), měli významně nižší hladinu testosteronu ve srovnání s hladinou testosteronu testovaných mužů, kteří spali celou noc. Nízký testosteron má negativní důsledky pro mladé muže, a to nejen v sexuálním chování a reprodukci, ale je také zásadní pro budování síly, svalové hmoty a hustoty kostí.

Vliv nespavosti na ženské hormony je méně prozkoumán.

 

Vliv na tělesnou hmotnost: Nedostatek spánku vytváří v těle hormonální nerovnováhu, která nabádá k přejídání, což následně vede k přírůstku hmotnosti. Hormony, které regulují chuť k jídlu (leptin a ghrelin) jsou při nedostatku spánku narušeny a pozměněny, a vytváří tak zvýšený pocit hladu. Spánková deprivace je spojena s nedostatkem růstového hormonu a zvýšenou hladinu hormonu kortizolu, které jsou oba spojeny s obezitou. Obezita má navíc negativní vliv na náš spánkový režim, který uzavírá začarovaný kruh.

 

Tento seznam fyziologických účinků na tělo je nemalý, a věříme, že může pomoci ocenit “dar” dobrého spánku. V tomto článku jsme zatím vynechali nepříznivé dopady na duševní zdraví - soustředění, duševní výkon a paměť, které jsou stejně negativně ovlivněny špatným spánkem, kterým se můžeme věnovat příště.

 

Závěrem lze říci, že přirozený kvalitní spánek je dnes vcelku vzácný, a proto bychom se o něj měli náležitě starat, protože může významně přispět k zachování našeho fyzického i duševního zdraví a pohody.

 

Pokud trpíte dlouhodobými problémy se spánkem, neváhejte kontaktovat náš tým psychosomatické medicíny pod vedením MUDr. Ondřeje Masnera.

 

Pro více informací volejte naši recepci Unicare Medical +420 235 356 553.