Zdravotní péče

Rodinná a systematická terapie

Rodinná a systematická terapie

Může se stát, že se v rodině nebo mezi partnery vyskytne situace, která trápí nás nebo další členy okolí. Tyto problémy se pak projevují i v dalších částech našeho života, například různými psychosomatickými problémy (bolesti hlavy a dalších částí těla) nebo komunikačními problémy v rodině. Je dobré vědět, že tyto situace jsou běžné, ale také řešitelné.

Unicare Medical Center nabízí poradenství a systematickou terapii pro řešení takovýchto situací v rodině či partnerství. V tomto článku se dozvíte, co to systematická terapie je, jak se provádí a jak nás kontaktovat pro tento typ poradenství.

Co je to systematická terapie

Systematická terapie je typ terapie zahrnující všechny členy specifického systému, například rodinu. Terapeut provede několik sezení, v rámci kterých pomáhá rodinám vypořádat se s důležitými problémy, které mohou narušovat funkčnost rodiny, nebo psychosomatické potíže členů rodiny.

Cílem systematické terapie je napomoci ke zlepšení komunikace, vyřešit emocionální a výchovné problémy, porozumět a zvládnout specifické rodinné situace, například úmrtí v rodině, vážné mentální onemocnění, problémy s výchovou dětí apod. Výsledkem terapie je dosažení lepšího fungování domácího prostředí.

Rodinná terapie se používá i v případech, kdy dítě či dospívající člen rodiny má osobnostní problémy, zažívá stavy úzkosti nebo trpí poruchovostí nálad, které narušují normální fungování rodiny.

Projevy rodinných problémů

Zdravotní projevy naznačující rodinné problémy jsou například psychosomatické symptomy u dětí. Projevem může být enuréza (pomočování), chronické bolesti hlavy nebo břicha, problémy se spaním, ekzémy, astma, stravovací problémy a další.

Dospělí trpí psychosomatickými problémy také. Problémy indikující potřebu rodinné terapie jsou například chronické bolesti na různých místech těla, chronická nevolnost nebo bolesti svalů. Obecně kterákoliv dlouhodobá nemoc, kterou se nedaří léčit, ale máte podezření, že má psychosociální dopad, může indikovat skrytý problém.

Problémy s komunikací v rodině, špatné známky ve škole, partnerské krize, různé druhy závislostí, problémy v kulturně odlišných manželstvích a další mohou také způsobovat výše zmíněné psychosomatické problémy, které jsou řešitelné systematickou terapií a poradenstvím.

Jak poznáte, že systematické terapie může pomoci

Pro potřebu systematické rodinné terapie je dobré splnit 3 obecné podmínky:

Symptomy nemoci a problémového chování trvají chronicky, nejméně 3 měsíce
Společná léčba nebo výchovná opatření selhaly nebo se ukázaly jako neefektivní
Symptomy mají vážné dopady na nejbližší společenské prostředí, jak rodinné, tak pracovní.

Jak začít s terapií

V případě zájmu o systematickou terapii a poradenství prosím kontaktujte naši recepci a domluvte se na schůzce s MUDr. Masnerem.


Objednat se k lékaři