MUDr. Jiřina Kosová

MUDr. Kosová pracuje v Unicare jako psychiatr a psychoterapeut. Vystudovala 3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994 a dále pokračovala v postgraduálním studiu v oboru neurovědy. Postupně získala atestaci z psychiatrie I. a II. stupně, a následně z psychoterapie. Vedle Unicare působí jako vedoucí lékařka otevřeného psychoterapeutického oddělení a denních stacionářů Národního ústavu pro duševní zdraví (dříve Psychiatrického centra Praha) a jako odborný asistent v oboru psychiatrie při 3. LF UK. Mimo to se věnuje lektorské a poradenské činnosti, organizaci studií a výzkumu v oblasti psychiatrie a psychologie, v praktické psychoterapii se specializuje na kognitivně-behaviorální psychoterapii (KBT) a léčbu úzkostných a depresivních poruch. Je členkou České lékařské komory, České neuropsychofarmakologické společnosti, České psychiatrické společnosti, KBT společnosti, kde také působí jako člen výboru. Mluví česky a anglicky. 

DE81D35B-84DE-42D2-9F18-B336651207B4.png

의사의 언어 능력

Czech

English