Bc. Ondřej Blín

V Unicare působí jako Fyzioterapeut se zaměřením na ortopedické, neurologické a posturální poruchy. Vystudoval obor Fyzioterapie na 3. LF UK, da absolovoval několik kurzů ohledně Tělesné výchovy a sportu na FTVS UK a ohedně Výživového poradenství a sportovní diagnostiky na VŠTVS Palestra. V rámci svého studia absolvoval praxi v Rehabilitační nemocnici Beroun, Léčebném a rehabilitačním středisku Chvaly Praha, na Klinice rehabilitačního lékařství a v Léčebně dlouhodobě nemocných FNKV, Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN, ve Fakultní Thomayerově nemocnici a v několika soukromých ordinacích. Má certifikované kurzy od PaedDr. Pavla Švejcara: Moderní fyziotrénink, Mobilizace žeber dle Mojžíšové, Fyziocamp – aktivní segmentální centrace, chůze, cvičení Qi kung se zaměřením na léčbu skolióz a je držitelem profesní kvalifikace Sportovní masér. Mluví česky, anglicky a má základy němčiny.

Blin.jpg

전문진료

의사의 언어 능력

Czech

English