MUDr. Zuzana Hábová

MUDr. Zuzana Hábová pracuje ve společnosti Unicare Medical jako dětská lékařka. Promovala v roce 2008 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2020 absolvovala atestaci z pediatrie a v roce 2018 atestaci ze všeobecného lékařství dětského lékařství. Své lékařské zkušenosti získala v ČR (mj. lůžkové dětské a novorozenecké oddělení VFN v Praze a Nemocnici Motol) i v zahraničí také (např. Oulu University Hospital, Finsko, OLOL Hospital Drogheda, Irsko). Kromě Unicare též pracuje v Nemocnici Hořovice na lůžkovém dětském oddělení. Je matkou tří dětí a mluví anglicky, francouzsky, slovensky a česky.

woman-placeholder.jpg

Specializace lékaře

Jazykové dovednosti lékaře

Čeština

Angličtina

Francouzština