Prevence a záchovná stomatologie

Prevence a záchovná stomatologie

 

Preventivní zubní péče

Pravidelná péče o zuby a pravidelné preventivní prohlídky nám dokáží ušetřit mnoho starostí a peněz v budoucnosti. Preventivní zubní prohlídka zahrnuje komplexní prohlídku zubů i dásní.

Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie je součástí korektivní stomatologie, které se specializuje na léčení kazů. Spočívá zejména v aplikaci keramických, amalgámových nebo kompozitních výplní zubů po úrazech nebo v čištění zubních kanálků. Jedná se o případy, kdy nervový systém zubu není zasažen.

Nápravná stomatologie

Nápravná stomatologie se snaží pacientovi zachovat estetický a funkční stav zubů při výskytu stomatologických problémů jako je zubní kaz, změna zabarvení skloviny, praskliny apod. Jejím cílem je v co největší míře zachovat postižený zub.

Endodoncie / čištění zubních kanálků

Výrazně poškozený zub může být stále zachráněn ošetřením zubních kanálků (endodontické ošetření). Procedura spočívá v odstranění poškozených částí zubu, očištění a dezinfekci a následném vyplnění a zapečetění zubu. Ošetření zubních kanálků zachovává původní zub. 

Implantologie

Pokud je zub poškozen do té míry, že už jej nelze zachovat, je často nutné přistoupit k jeho odstranění. Chybějící zub však může negativně ovlivňovat život pacienta a je tak nasnadě jej nahradit zubním implantátem. Cílem je nahrazení chybějícího zubu chirurgickou cestou a podpora umělých zubů (korunka). Implantáty jsou většinou vyrobené z titanu. 

Protetika (korunky, můstky, zubní protézy)

Zubní protézy napravují defekty jako jsou chybějící zuby, chybějící měkké či tvrdé tkáně čelisti nebo ústního patra.

Parodontologie

Parodontologie se zaměřuje na zánětlivá onemocnění, která ničí dásně a mohou mít vliv na měkké tkáně podporující zuby. 

Dentální chirurgie

Dentální chirurgie řeší nutné chirurgické zákroky, například extrakce zubu moudrosti apodobně.